Рус Бел En

Інфармацыйна-аналітычнае ўпраўленне

Паштовы адрас:
вул. Савецкая, 11, 220010, г. Мінск, Рэспубліка Беларусь

Факс:  +375 (17) 222-32-13
Тел.:   +375 (17) 222-64-75
            +375 (44) 755-22-94

Электронная пошта:
inform@house.gov.by


29.06.2018

29 чэрвеня 2018 года адбылося заключнае пасяджэнне чацвёртай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь шостага склікання.

У ходзе пасяджэння ў першым чытанні былі прыняты тры законапраекты.

Аб праекце Закона «Аб змяненні некаторых кодэксаў Рэспублікі Беларусь» парламентарыяў праінфармавалі дырэктар Нацыянальнага цэнтра заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь Іпатаў В.Д. і член Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па нацыянальнай бяспецы Чэкан В.І.

Папраўкі ўносяцца ў Крымінальны, Крымінальна-працэсуальны і Крымінальна-выканаўчы кодэксы Рэспублікі Беларусь. Шэраг змяненняў выкліканы неабходнасцю дэкрыміналізацыі дзеянняў, якія не валодаюць дастатковай ступенню грамадскай небяспекі і не патрабуюць прыцягнення асоб, якія іх учынілі, да адказнасці ў парадку крымінальнага судаводства, а таксама прывядзення асобных норм Крымінальнага кодэкса ў адпаведнасць з прынцыпам адпаведнасці пакарання грамадскай небяспекі здзейсненага злачынства.

У гэтых мэтах праектам прапануецца:

выключыць з артыкулаў 188 і 189 УК дзеяннi, прадугледжаныя часткамі 1 названых артыкулаў, паколькі характар і ступень іх грамадскай небяспекі з’яўляюцца нязначнымі;

знізіць верхную мяжу пазбаўлення свабоды за здзяйсненне злачынства, прадугледжанага часткай 2 артыкула 210 УК, з сямі да шасці гадоў, паколькі аднясенне крадзяжа шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненага паўторна або групай асоб па папярэдняй змове, да катэгорыі цяжкіх без пагрозы альбо прымянення гвалту, не абумоўлена ступенню грамадскай небяспекі і практыкай прызначэння пакаранняў па дадзенай катэгорыі злачынстваў;

знізіць памер санкцыі частцы 4 артыкула 212 УК, паколькі аднясенне крадзяжа шляхам выкарыстання камп’ютарнай тэхнікі, здзейсненага арганізаванай групай альбо ў асабліва буйным памеры да катэгорыі асабліва цяжкіх без пагрозы альбо прымянення гвалту, не абумоўлена ступенню грамадскай небяспекі і практыкай прызначэння пакаранняў па дадзенай катэгорыі злачынстваў;

трансфармаваць санкцыю частцы 2 артыкула 343 УК у альтэрнатыўную, дапоўніўшы яе абмежаваньнем свабоды, што створыць умовы для больш эфектыўнай рэалізацыю прынцыпу індывідуалізацыі пакарання.

Шэраг карэктыровак выкліканы неабходнасцю мадэрнізацыі крымінальнай адказнасці за злачынствы супраць парадку ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці. У гэтых мэтах праектам прапануецца:

выключыць з УК такі від пакарання як канфіскацыя маёмасці, замяніўшы яго ў санкцыях артыкулаў, змяшчаючай ў якасці пакарання канфіскацыю, штрафам.

прадугледзець у заўвагах да главы 25 палажэнне аб тым, што да асобы, якая упершыню здзейсніла не ўяўляючае вялікай грамадскай небяспекі або менш цяжкае злачынства супраць парадку ажыццяўлення эканамічнай дзейнасці (за выключэннем вырабу, захоўвання або збыту падробленых грошай або каштоўных папер, кантрабанды, незаконнага экспарту або перадачы ў мэтах экспарту аб’ектаў экспартнага кантролю, легалізацыі («адмывання») сродкаў, атрыманых злачынным шляхам, а таксама ўхілення ад выплаты сум падаткаў, збораў, што прывяло да прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры), пакаранне ў выглядзе пазбаўлення свабоды можа быць прызначана толькі пры наяўнасці абцяжваючых абставін, прадугледжаных артыкулам 64 УК, і адсутнасці змякчальных абставін, ці толькі калі адпаведным артыкулам 25 главы УК пазбаўленне волі прадугледжана як адзіны від пакарання;

павялічыць буйны і асабліва буйны памер (здзелку, шкоду, даход (нажыву) у буйным (асабліва буйным) памеры) з двухсот пяцідзесяці і тысячы да тысячы і дзвюх тысячы базавых велічынь адпаведна;

выкласці артыкул 223 УК «Парушэнне правіл аб здзелках з каштоўнымі металамі і (або) камянямі» у новай рэдакцыі, устанавіўшы ў якасці абавязковай умовы наступу крымінальнай адказнасці здзяйсненне здзелкі ў буйным памеры;

выключыць артыкул 224 УК «Парушэнне парадку адкрыцця рахункаў за граніцамі Рэспублікі Беларусь», паколькі за 2006 – 2016 гады ўсімі праваахоўнымі органамі па артыкуле 224 УК не выяўлена ніводнага злачынства;

павялічыць асабліва буйны памер валюты, якая падлягае абавязковаму пералічэнню на рахункі ва ўпаўнаважаны банк Рэспублікі Беларусь, з дзвюх да чатырох тысяч базавых велічынь (артыкул 225 УК), што канцэптуальна адпавядае курсу дзяржавы на лібералізацыю эканамічнай дзейнасці, у прыватнасці, знешнегандлёвай, і разняволенне дзелавой ініцыятывы, а таксама дасць магчымасць выключыць выпадкі прыцягнення кіраўнікоў добрасумленных арганізацый да адказнасці за невыкананне замежным контрагентам умоў знешнегандлёвага кантракту;

крыміналізаваць у артыкуле 2261 КК незаконныя выкарыстанне альбо раскрыццё звестак, унесеных у рэестр уладальнікаў каштоўных папер, або інфармацыі аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці эмітэнта каштоўных папер толькі ў тым выпадку, калі такія дзеянні ўчынены з карыслівай зацікаўленасці і пацягнулі прычыненне шкоды ў асабліва буйным памеры, іншыя дзеянні перавесці ў адміністрацыйна караемыя (артыкул 11.73 КаАП);

знізіць у частцы 2 артыкула 2262УК максімальны тэрмін пазбаўлення свабоды з сямі да шасці гадоў;

выключыць кваліфікуючую прыкмету «здзяйсненне злачынства групай асоб» у дачыненні да артыкула 240 УК (наўмыснае банкруцтва), які прадугледжвае крымінальную адказнасць спецыяльных суб’ектаў (службовых асоб юрыдычных асоб) за злачынства, што робяцца ў сферы легальнага абароту тавараў, работ, паслуг, паколькі дзеючы цяпер падыход не цалкам апраўданы, бо эканамічная дзейнасць носіць, як правіла, калектыўны характар;

знізіць верхнюю мяжу пакарання ў выглядзе пазбаўлення свабоды ў санкцыях частак 1 артыкулаў 233, 240 і 258 з трох да двух гадоў зыходзячы з практыкі прызначэння пакаранняў, а таксама дэкрыміналізаваць прадпрымальніцкую дзейнасць, якая ажыццяўляецца без рэгістрацыі ва ўстаноўленым заканадаўчымі актамі парадку, і выключыць прыкмету «іншая асабістая зацікаўленасць»з дыспазіцыі частцы 1 артыкула 258 УК;

выкласці артыкул 237 УК у новай рэдакцыі, якая прадугледжвае адказнасць не за выманьваньне крэдыту або субсідыі, а за іх незаконнае атрыманне, пры гэтым з дыспазіцыі частцы 2 артыкула выключыць тэрмін «дзяржаўны мэтавы крэдыт» з прычыны адсутнасці як у крымінальным законе, так і ў iншым заканадаўстве азначэння гэтага паняцця;

выключыць з УК склады злачынств, прадугледжаных артыкуламі 244 і 249, паколькі названыя нормы да гэтага часу не мелі практычнага прымянення;

выкласці артыкул 255 УК у новай рэдакцыі, устанавіўшы ў ёй адказнасць за дзеянні, прадугледжаныя дзеючай рэдакцыяй часткі 1, калі яны здзейснены з карыслівай зацікаўленасці, пры гэтым за разгалашэнне камерцыйнай або банкаўскай тайны, здзейсненае не з карыслівай зацікаўленасці і не пацягнуўшае прычынення шкоды ў буйным памеры , публічная адказнасць будзе наступаць у адпаведнасці з артыкулам 22.13 КаАП; у мэтах скарачэння колькасці ацэначных паняццяў з дыспазіцыі новай рэдакцыі артыкула 255 УК выключыць такую прыкмету злачынства, як «іншая асабістая зацікаўленасць».

Шэраг прапанаваных праектам палажэнняў выкліканы неабходнасцю ўдасканалення норм УК з улікам практыкі яго прымянення. Праектам прапануецца:

прывесці тэрміналогію УК у адпаведнасць з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб аказанні псіхіятрычнай дапамогі», міжнароднымі стандартамі з улікам практыкі ажыццяўлення экспертнай дзейнасці;

унесці змяненні ў артыкул 75 УК з мэтай ліквідацыі прававога прабелу, які складаецца ў адсутнасці ў УК правіл заліку тэрміну ўтрымання пад вартай у тэрмін прымененай меры выхаваўчага характару;

змяніць падыход да прыпынення і аднаўлення прэвентыўнага нагляду, паказаўшы ў частцы 9 артыкула 80 УК, што ў тэрмін прэвентыўнага нагляду не залічваецца перыяд адбыцця асобай пакарання ў выглядзе арышту, абмежавання свабоды або знаходжання яго ў лячэбна-працоўным прафілакторыі;

прадугледзець магчымасць ўстанаўлення прафілактычнага назірання ў тым ліку за асобамі, судзімымі два ці больш разоў да пакарання ў выглядзе пазбаўлення свабоды за любыя наўмысныя злачынствы;

зрабіць больш жорсткім крымінальную адказнасць за давядзенне да самагубства і скланенне да самагубства, у сувязі з гэтым частку першую артыкула 145 УК дапоўніць квалiфiцыруючай прыкметай «давядзенне асобы да самазабойства ці замаху на яго шляхам пагроз»;

увесці крымінальную адказнасць за прапаганду самагубства;

замяніць у артыкулах 188 УК і 9.2 КаАП словы«выдумак» і «якія ганьбяць» адпаведна словамi «звестак» і «якія няславяць»;

дэкрыміналізаваць незаконную арганізацыю дзейнасці грамадскага аб’яднання, рэлігійнай арганізацыі ці фонда альбо ўдзел у іх дзейнасьці і ўвесці за здзяйсненне такіх дзеянняў адміністрацыйную адказнасць (дапоўніць КаАП артыкулам 23.88);

выключыць артыкул 232 УК, паколькі перашкода законнай прадпрымальніцкай дзейнасці з’яўляецца прыватным выпадкам злоўжывання ўладай або службовымі паўнамоцтвамі (артыкул 424 УК), у адпаведнасці з якой і будзе кваліфікавацца названае дзеянне;

дапоўніць заўвагу да артыкула 327 УК, прадугледзеўшы, што буйны памер наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, для мэт дадзенага артыкула, артыкулаў 328 і 3281 УК, а таксама парадак яго вызначэння ўстанаўлiваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь;

знізіць у частцы 2 артыкула 328 УК ніжнюю мяжю пакарання ў выглядзе пазбаўлення свабоды з пяці да трох гадоў, у частцы 3 –з васьмі да шасці гадоў пазбаўлення свабоды, што не прывядзе да змены катэгорый дадзеных злачынстваў, дасць магчымасць рэалізаваць прынцып справядлівасці крымінальнай адказнасці і індывідуалізацыі пакарання, а таксама дыферэнцаваць адказнасць асоб, якія ўпершыню ўчынілі злачынства, і непаўналетніх;

выкласці артыкул 329 «Пасеў або вырошчванне забароненых да апрацоўкі раслін ці грыбоў, якія змяшчаюць наркатычныя сродкі або псіхатропныя рэчывы» УК у новай рэдакцыі;

дапоўніць частку 2 артыкула 331 указаннем на кваліфікуючыя прыкметы «у дачыненні да заведама непаўналетняга, асобы, якая дасягнула васемнаццацiгадовага ўзросту», «з пагрозай прымянення гвалту» і «групай асоб»;

дапоўніць артыкул 333 УК заўвагай пра тое, што пералік моцнадзейных і атрутных рэчываў для мэт прымянення дадзенага артыкула і артыкула 334 УК устанаўлiваецца Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, што дазволіць больш поўна рэалізаваць прынцып прававой дакладнасці ў названых нормах крымінальнага закона;

зрабіць больш жорсткай адказнасць за здзяйсненне злачынстваў супраць дзяржавы шляхам дапаўненні артыкула 356 УК «Здрада дзяржаве» часткай другой, якая прадугледжвае павышаную адказнасць за здраду дзяржаве, здзейсненую службовай асобай, якая займае адказную пасаду, або асобай, на якую распаўсюджваецца статус ваеннаслужачага;

скарэктаваць дыспазіцыю артыкула 409 УК з тым, каб выключыць яе неадназначнае тлумачэнне, забяспечыць карэспандэнцыю з прапанаванымі змяненнямі і дапаўненнямі ў артыкул 97 УПК, а таксама прывесці яе тэрміналогію ў адпаведнасць з банкаўскім заканадаўствам;

выкласці ў новай рэдакцыі артыкул 428 УК з улікам аналізу складаў артыкулаў 301 – 306, 318 УК, а таксама неабходнасці карэляцыі артыкула 428 УК з артыкулам 456 УК;

рэалізаваць шэраг рэкамендацый ГРЭКА зыходзячы з патрабаванняў міжнародных канвенцый, да якіх далучылася Рэспубліка Беларусь, у сувязі з чым у новай рэдакцыі выкласці пункт 4 часткі 4 артыкула 4 УК, унесці адпаведныя змяненні ў артыкул 252 УК, абзац першы часткi 1 артыкула 430 і артыкул 433 УК.

Шэраг прапанаваных праектам палажэнняў абумоўлены неабходнасцю прывядзення УК у адпаведнасць з заканадаўствам. Для гэтага законапраектам прадугледжана:

прывядзенне заўвагі да главы 30, артыкулаў 344 і 345 УК у адпаведнасць з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб культуры ў сувязі са зменай тэрміналогіі;

унясенне рэдакцыйнага змянення ў частку 3 заўваг да артыкула 228 УК, які прадугледжвае замену ў ім слоў «мытным заканадаўствам Мытнага саюза» словамі «Мытным кодэксам Еўразійскага эканамічнага саюза» у сувязі з уступленнем у сілу 1 студзеня 2018 года Мытнага кодэкса Еўразійскага эканамічнага саюза.

Іншыя прапанаваныя праектам палажэнні выкліканы неабходнасцю рэалізацый рашэнняў Канстытуцыйнага Суда Рэспублікі Беларусь, прывядзення УПК і УВК ў адпаведнасць з заканадаўствам і з улікам практыкі іх прымянення.

З дакладамі аб законапраекце «Аб змяненні некаторых законаў Рэспублікі Беларусь» выступілі Міністр працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь Касцевіч І.А. і намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па працы і сацыяльных пытаннях Шылаў В.П.

У адпаведнасці з законапраектам, змяненні ўносяцца ў Працоўны кодэкс Рэспублікі Беларусь і некаторыя законы па пытаннях працоўных адносін.

Праектам Закона прадугледжваецца змяненне істотных умоў працы, парадак скасавання працоўнага дагавора па ініцыятыве наймальніка, уводзяцца дадатковыя падставы звальнення работніка па ініцыятыве наймальніка, замацоўваюцца асаблівасці рэгулявання працы работнікаў, з якімі заключаюцца кантракты і якія ажыццяўляюць дыстанцыйную працу, удакладняецца парадак і ўмовы пераводу работніка да іншага наймальніка, уводзяцца дадатковыя падставы звальнення і датэрміновага скасавання тэрміновага працоўнага дагавора, удакладняецца панаційны апарат, замацоўваюцца дадатковыя гарантыі грамадзянам, звольненым з ваеннай і альтэрнатыўнай службы.

У дакуменце таксама замацаваны адзіныя падыходы да рэгулявання пытанняў прыцягнення работнікаў да матэрыяльнай адказнасці праз пашырэнне закладзенага у Працоўным кодэксе механізму на работнікаў, якія працуюць па кантрактнай форме найму.

Акрамя таго, з улікам прынятых рашэнняў па павышэнні пенсіённага ўзросту змяненні ўносяцца ў азначэнне тэрміна «кантракт». Адкарэктаваны палажэнні законапраекта, якія тычацца пытанняў адхілення работніка ад працы.

Праект Закона «Аб радыяцыйнай бяспекі» прадставілі дэпутатам намеснік Міністра па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Даўгалевец А.У. і намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў па пытаннях экалогіі, прыродакарыстання і чарнобыльскай катастрофы Васількоў М.А.

Змена палажэнняў дзеючага Закона абумоўлена неабходнасцю прывядзення яго палажэнняў у адпаведнасць з прадпісаннямі пазнейшых заканадаўчых актаў, а таксама з абноўленымі міжнароднымі патрабаваннямі ў галіне радыяцыйнай бяспекі.

Прадметам прававога рэгулявання з’яўляюцца грамадскія адносіны, звязаныя з забеспячэннем радыяцыйнай бяспекі пры вырабе (вытворчасці), эксплуатацыі, захоўванні, перавозцы, перапрацоўцы і пахаванні крыніц іанізуючага выпраменьвання, пры ажыццяўленні мерапрыемстваў па забеспячэнні радыяцыйнай бяспекі, у тым ліку пры выяўленні крыніц іанізуючага выпраменьвання і абыходжанні з радыеактыўнымі адходамі.

Законапраект уключае ў сябе новыя прававыя інстытуты і дадатковыя элементы сістэмы забеспячэння радыяцыйнай бяспекі.

У адпаведнасці з міжнароднымі патрабаваннямі і існуючай практыкай ажыццёўлена карэктыроўка тэрмінаў «іянізавальнае выпраменьванне», «крыніца іанізуючага выпраменьвання», «практычная дзейнасць», уведзены новыя тэрміны «радыяцыйны аб’ект», «медыцынскае апрамяненне», «прафесійнае апрамяненне».

Вызначана кола аб’ектаў і суб’ектаў праваадносін у галіне забеспячэння радыяцыйнай бяспекі, удакладнены паўнамоцтвы Урада і шэрагу рэспубліканскіх органаў дзяржаўнага кіравання. Прадугледжана, што Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь вызначае стратэгію павышэння кампетэнтнасці па пытаннях радыяцыйнай бяспекі, стратэгію абыходжання з радыеактыўнымі адходамі і орган дзяржаўнага кiравання ў галiне абыходжання з радыеактыўнымі адходамі.

Новым у заканадаўчым рэгуляванні забеспячэння радыяцыйнай бяспекі з’яўляецца правядзенне экспертызы, кансультаванне ў галіне забеспячэння радыяцыйнай бяспекі, дзяржаўная рэгістрацыя тыпу крыніцы іанізуючага выпраменьвання.

З улікам падыходаў, прадугледжаных у Агульных патрабаваннях бяспекі МАГАТЭ, уведзены тыпы сітуацый апраменьвання (планаваны, аварыйны і існуючы), на падставе якіх устаноўлены патрабаванні па забеспячэнні радыяцыйнай бяспекі.
Усе навіны
Галоўныя навіны
Усе навіны Заканадаўчая дзейнасць Грамадска-палітычная дзейнасць Міжнародная дзейнасць